Kalite Politikası

Vizyonumuz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan projeler ve ürünler geliştirmektir.

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Kalite Hedefleri

  • Yazılım prosesleri için mevcut tüm riskler göz önünde tutularak, tüm iç ve dış paydaşların memnuniyetini ön plana alarak ve ilgili ulusal ve uluslararası standartları takip ederek kalite yönetim sistemini dinamik tutmak,
  • Süreçlerin devamı ve geliştirilebilmesi için analizler yapmak ve yıl içerisinde personele verilen eğitimlerin sayısını ve çeşitliliğini arttırmak,
  • Alandaki gelişmeleri takip ederek önceki yıllara oranla daha düşük maliyetlerle yazılım ve donanım sistemleri sağlamak,
  • Gelişen teknolojiyi kullanarak yüksek teknolojili projeler üretmek, ulusal ve uluslararası piyasada geliştirilen projeleri tanıtmak ve satışını yapmak,
TOP